Ba tin tức cần nắm khi đọc báo

Giá cổ phiếu có xu hướng biến động dưới ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế, hiệu quả kinh doanh của các công ty, và xu hướng của nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu. Do đó, bằng cách kiểm tra những tin tức như vậy đúng cách, bạn sẽ có thể hiểu được sự chuyển động của giá cổ phiếu ở một mức độ nào đó. Đặc biệt, bạn nên theo dõi ba mục tin tức sau đây.

1. Tin tức về các công ty và ngành riêng lẻ

Nếu hoạt động kinh doanh của một công ty tốt (lợi nhuận tăng), cổ tức mà các cổ đông nhận được có xu hướng cao, vì vậy nhiều người muốn mua cổ phiếu hơn và giá cổ phiếu có khả năng tăng. Kiểm tra những tin tức sẽ ảnh hưởng đến hoạt động trong tương lai của một công ty có thể nói là căn bản của việc đầu tư cổ phiếu.

2. Tin tức về nền kinh tế và chuyển động kinh tế

Nếu nền kinh tế chung của Việt Nam tốt, hiệu quả hoạt động của nhiều công ty có khả năng được cải thiện, do đó giá cổ phiếu có khả năng tăng. Ngược lại, nếu nền kinh tế diễn biến xấu, giá cổ phiếu có khả năng đi xuống. Nền kinh tế hiện tại như thế nào? Chính phủ đang thực hiện những biện pháp gì đối với nền kinh tế? Hãy chú ý đến những tin tức kiểu như vậy.

3. Tin tức về nhà đầu tư và thị trường chứng khoán

Giá cổ phiếu bị ảnh hưởng không chỉ bởi nền kinh tế và hiệu quả kinh doanh của các công ty, mà còn bởi sự chuyển động của chính thị trường. Điều quan trọng nữa là phải hiểu xu hướng giá cổ phiếu Việt Nam và xu hướng thị trường chứng khoán.
Ví dụ, nếu giá cổ phiếu của một công ty tăng mạnh, số lượng người bán cổ phiếu sẽ tăng lên, do đó giá cổ phiếu có thể giảm tạm thời. Khi nó giảm đến một mức độ nhất định, số lượng người mua cổ phiếu sẽ tăng lên vì họ nghĩ rằng “nó đã rẻ hơn nhiều, vì vậy sẽ trở lại sớm”, và cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại.
Nếu nền kinh tế Việt Nam mạnh, nhưng nền kinh tế các nước khác tốt hơn, chứng khoán Việt Nam có thể không được ưu chuộng và giá cổ phiếu có thể giảm. Ngược lại, ngay cả khi nền kinh tế Việt Nam đang trì trệ, nhưng nếu tình hình kinh tế nước ngoài xấu đi, cổ phiếu Việt vẫn có thể được mua và giá cổ phiếu có thể tăng lên. Giá chứng khoán Việt đang thay đổi như thế nào và các yếu tố đằng sau đó là gì? Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào cổ phiếu có suy nghĩ như thế nào? Theo dõi tin tức về các nhà đầu tư và thị trường chứng khoán có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào những điều đó.

POINT

Thật khó để đọc mọi bài báo mỗi ngày. Hãy bắt đầu bằng cách đọc từ các lĩnh vực mà bạn quan tâm.
Copied title and URL