310.000 đơn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp mới ở Hoa Kỳ, mức thấp nhất sau một năm rưỡi

Số lượng đơn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp mới (điều chỉnh theo mùa) trong tuần tính đến ngày 4 tháng 9, được Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố vào ngày 9 tháng 9 năm 2021 là 310.000 đơn, giảm 35.000 đơn so với tuần trước và là mức thấp nhất trong một năm rưỡi kể từ cuối tháng 3 năm ngoái.

Thị trường lao động đang dần được cải thiện nhờ sự phục hồi của các hoạt động kinh tế.

Copied title and URL